Menu

Vis alle

0 resultater

Havestof

0 resultater

Arrangementer

0 resultater

Shop

0 resultater

Åbne haver

0 resultater

Liste visning

Gitter visning

Du skal indtaste minimum 3 tegn for at se resultater

Her kan du søge i hele vores katalog af artikler, arrangementer, produkter og åbne haver.

Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Havestof Se alt i havestof Andet Biodiversitet Den Spiselige Have Design og Indretning Dyrkning Havens Problemer Prydhaven

Er du også vild med roser?

Så er der vejledning og gode råd at hente i Haveselskabets bog Rosenglæde. Bogen går praktisk til værks og giver gode råde om: Køb af roser • Plantning af roser • Pleje af roser • Beskæring af roser • Gode rosensorter • Og meget mere. Bogen er skrevet med glæde og stor erfaring af Haveselskabets rosenekspert Peter Ørum Scherg.

Aktiviteter Se alle aktiviteter Arrangementer Cph Garden Digitale haveoplevelser Havefestival Hjem og Haveliv Haveskoler Haver

Lars sparede 2800kr på sine forsikringer

Gennem Haveselskabet blev Lars opmærksom på Tryg, som han tog kontakt til og fik et uforpligtende møde. Til mødet blev Lars guidet i omlægningen af sine forsikringer, og fik som medlem af Haveselskabet tilbudt en særlig forsikring til sin have, med i pakken. Dermed fik Lars flere penge til planter i haven.

Om os Se alt om os Foreningen Værdier, mission og vision Kontakt Kommercielle samarbejder Medarbejdere Haveselskabets have Støt havesagen Presse Intranet

Gør gratis brug af Tryg Bolighjælp

Da Kathe omlagde sine forsikringer til Tryg, sparede hun 1600 kr. Ikke lang tid efter, fik hun lov at gøre brug af Tryg Bolighjælp, da hun opdagede et stort hvepsebo på sin grund. Kort efter sendte Tryg hjælpen ud, og fik fjernet hvepseboet, - uden beregning, da det er en del af pakken.

Blomstereng. Foto: Flickr/Ashley Coates

Lige muligheder for alle medlemmer

Hovedbestyrelsen redegør her for hele processen og beslutningen omkring udvikling af vedtægter i 2018-2019, som en tidligere bestyrelse i Nordvestsjælland trods fuld deltagelse i procesen, nu anfægter.

Medlemmer af Haveselskabet Nordvestsjælland har mandag den 3. april omkring kl 18:30 modtaget en mail fra en @hotmail, som udgiver sig for at skrive på vegne af afdelingen, men det er ikke tilfældet. Det er IKKE en mail fra Haveselskabet. Sagen er meldt til DataTilsynet. Kontakt gerne info@haveselskabet.dk hvis du har modtaget denne mail eller lignende.

Hvem er Haveselskabet

Kender du slet ikke til Haveselskabet, kan du her læse meget mere om den landsdækkende forening som blandt andet udgiver Danmarks største havemagasin HAVEN, der sendes direkte til vores medlemmer.

Haveselskabet er en forening, som ud over magasinet HAVEN også tilbyder vores 30.000 medlemmer professionel rådgivning. Foreningen er organiseret i interne afdelinger og kredse ud over hele landet. 

Alle 30.000 er direkte medlemmer af foreningen Haveselskabet og tilknyttes herefter en lokal enhed i forhold til, hvor man bor eller i forhold til et specifikt ønske. 

Lokalt i de 100 bestyrelser gør knap 700 frivillige en meget stor indsats med at planlægge og invitere de tilknyttede medlemmer til spændende arrangementer inden for den fælles interesse, som vi alle deler. 

Haveselskabets handler om haveglæde og inspiration i et samlet fællesskab.

Læs mere

2018-2019

I 2018 under et møde blandt hovedbestyrelsen og alle afdelingsformænd, bliver hovedbestyrelsen bedt om at udvikle et nyt sæt vedtægter til afløsning af dem, vi havde. Vi havde 3 forskellige sæt, som afspejlede forskellige niveauer og det fungerede ikke som et godt arbejdsredskab.

En proces startes op, hvor alle bestyrelser i hele landet deltager med input og kommentarer. 

Der afholdes endnu et møde blandt alle afdelinger. En repræsentant fra bestyrelsen i Nordvestsjælland deltager også.

Haveselskabet er ikke et forbund men er én samlet juridisk enhed, én forening og Haveselskabets øverste myndighed er repræsentantskabet.

I begyndelsen af 2019 arbejder hovedbestyrelsen på baggrund af indkomne ønsker og kommentarer færdig med endeligt oplæg til de nye vedtægter.

De sendes ud til alle formænd den 6. februar 2019 med følgende tydelige og fremhævede markering:

´Nu beder vi om, at I formænd vil videreformidle de medsendte vedtægter til jeres bestyrelses-medlemmer, og senest mandag den 4. marts tilkendegive om I er faldet over noget af så betydelig karakter, at I mener det bør rettes, inden vi udsender til afstemning på Repræsentantskabsmødet.

Ingen medlemmer fra den daværende bestyrelse vender tilbage med kommentarer til hovedbestyrelsens oplæg.

Lige muligheder for alle medlemmer! Hovedbestyrelsen arbejder for alle medlemmer af Haveselskabet, og for at alle medlemmer mødes af nogenlunde lige muligheder uagtet deres bepæl.

Efter at have haft en måned til at læse og henvende sig med spørgsmål, kommentarer og ønsker udsendes første indkaldelse til årets repræsentantskabsmøde. Det er den 15. marts 2019. I denne indkaldelse vedlægges samme oplæg til vedtægter. 

Heller ikke dette giver anledning til kommentarer fra den daværende bestyrelse i Nordvestsjælland afdeling.

Den 9. april 2019 sendes endelig dagsorden og materialer til årets repræsentantskabsmøde til de deltagende  repræsentanter, også til de 3 repræsentanter fra Nordvestsjælland afdelingsbestyrelse. De modtager nu for 3. gang hovedbestyrelsens oplæg til nye vedtægter. 

Repræsentantskabsmøde 27/4 2019

 

Hovedbestyrelsen sender forslag om nye vedtægter til afstemning.

Den 27. april 2019 afholdes der repræsentantskabsmøde, og i mødet deltager 3 repræsentanter fra bestyrelsen i Nordvestsjælland.

Hovedbestyrelsen præsenterer oplæg til nye vedtægter, flere deltagere spørger en allersidste gang til paragraffer. Eneste spørgsmål fra repræsentanter fra Nordvestsjælland afdeling drejede sig om, hvornår vedtægterne ville træde i kraft.

Vedtægterne blev sendt til afstemning. 100% opbakning, som betyder, at alle tilstedeværende repræsentanter stemmer for de nye vedtægter. Det betyder således, at de erstatter tidligere vedtægter for Haveselskabet.

Opsummeret ser tidslinjen for forløbet således ud - KLIK HER

2022

3 år senere hvor Hovedbestyrelsen foretager en økonomisk omlægning, som stiller alle lige, anfægter den tidligere bestyrelse i Nordvestsjælland de ændrede vedtægter fra 2019.

 

Under sidste møde den 5. november 2022 anerkender den tidligere kasserer i Nordvestsjælland afdeling dog, at de på et lokalt bestyrelsesmøde havde bemærket, at de pågældende paragraffer ikke fremgik af hovedbestyrelsens forslag til nye vedtægter. Endvidere fortæller hun, at de selvfølgelig burde de have reageret, og i samme forbindelse siger hun, at alle kan undskyldes, hvis man gør noget forkert.

OG ja vi kan alle lave fejl, det anerkender Haveselskabet fuldt ud, men man kan ikke rulle besluttede vedtægter 3-4 år tilbage, fordi nogen af deltagerne har lavet en fejl og tilsyneladende fortrudt en afstemning.

Hvad ledte så til den ekstaordinære eksklusion af den tidligere bestyrelse i Nordvestsjælland afdeling? Det er nok aldrig tidligere sket i Haveselskabets historie.

Igennem 2022 henvendte den tidligere bestyrelse sig gentagne gange om processen i 2019, og det er de i deres gode ret til. Hver gang fik de svar og dokumentation. Til sidst er der ikke mere nyt at tilføje.

Den 5. november 2022 blev der afholdt et møde i foreningen for alle afdelingsbestyrelser, hvor 2 personer fra hver afdelingsbestyrelse deltog.

Dagen inden sendte den nu ekskluderede bestyrelse en mail til hovedbestyrelsen og til alle bestyrelser i hele landet. Mailen indeholdt 5 dokumenter, som var sat op som 5 pressemeddelelser underskrevet af 'journalist', og som hængte ledelsen ud. 

Dette accepterer hovedbestyrelsen ikke, og bestyrelsen blev gjort tydeligt opmærksom på, at nu måtte de arbejde konstruktivt med videre inden for de demokratiske muligheder, og ellers så hovedbestyrelsen ikke anden udvej end at ekskludere bestyrelsen.

Demokrati er vores styreform, og det vil sige, at man lægger forslag frem og der stemmes. De fratrådte medlemmer blev tydeligt gjort opmærksomme på - og opfordret til - at stille forslag, som der kan stemmes om. Alt kan reelt besluttes, men demokrati er styreformen.

Konklusionen blev, at de meddelte, at de ville fortsætte og arbejde konstruktivt omkring udvikling af Haveselskabet.

Den 9. januar 2023 beder bestyrelsen i Nordvestsjælland om, at der bliver udsendt et brev, hvori de henviser til en ekstern hjemmeside uden for regi af Haveselskabets struktur, som de har oprettet den 4. januar, og hvor de fortsætter ad samme vej, som med de 5 oplæg fremsendt til hovedbestyrelsen den 4. november.

Hovedbestyrelsen afholder et ekstraordinært møde, og en enstemmig hovedbestyrelse træffer beslutning at ekskludere bestyrelsen i Nordvestsjælland.

Hvert bestyrelsesmedlem fik tilbagebetalt kontingent.

De blev bedt om at aflevere materialer tilhørende Haveselskabet samt bilag 5 år tilbage, hvilket er helt normalt gældende lovgivning.

Til trods for flere henvendelser fra Haveselskabets økonomichef er det ikke sket. 

Hovedbestyrelsen i Haveselskabet overlader nu sagen til advokat.

I rigtig gamle dage

Hvor stammer depot midlerne fra?

Hvis vi går endnu længere tilbage i Haveselskabets historie er det således, at Haveselskabet rent faktisk var på Finansloven i dele af 60' erne og 70' erne. Staten betalte det meste af lønnen til ansættelsen af havearkitekter for at styrke opbygningen af især de mange parcelhusområder omkring hovedstaden.

Haveselskabet Øerne, som det dengang hed, tilbød således havearkitekernes hjælp til haveejerne - dog mod betaling, og det var selvfølgelig en lukrativ forretning.

Der blev oparbejdet nogle midler.

Ved fusionen i 2008 var det vigtigt for de daværende bestyrelser i afdelingerne med statsmidlerne, at de stadig beholdt deres adgang til at bruge af midlerne. Derfor blev der dengang indsat nogle paragraffer i forbindelse med fusionen om, at de stadig havde en råderet.

Dette skabte en stor skævvridning blandt vores medlemmer, som jo alle meldte sig ind i samme og ene forening, men blev mødt af meget forskellige vilkår afhængigt af, hvor de lige boede.

Det ønskede hovedbestyrelsen selvfølgelig at ændre, så alle medlemmer i vores forening står lige. Det bør være et grundlæggende forhold i enhver forening.

Derfor var der ingen paragraffer om særlige vilkår for nogen medlemmer, der ikke gælder for andre, i de vedtægter som blev lagt frem til afstemning i 2019. Og som blev besluttet med 100 % enighed.