Menu

Vis alle

0 resultater

Havestof

0 resultater

Arrangementer

0 resultater

Shop

0 resultater

Åbne haver

0 resultater

Liste visning

Gitter visning

Du skal indtaste minimum 3 tegn for at se resultater

Her kan du søge i hele vores katalog af artikler, arrangementer, produkter og åbne haver.

Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Havestof Se alt i havestof Andet Biodiversitet Den Spiselige Have Design og Indretning Dyrkning Havens Problemer Prydhaven

Er du også vild med roser?

Så er der vejledning og gode råd at hente i Haveselskabets bog Rosenglæde. Bogen går praktisk til værks og giver gode råde om: Køb af roser • Plantning af roser • Pleje af roser • Beskæring af roser • Gode rosensorter • Og meget mere. Bogen er skrevet med glæde og stor erfaring af Haveselskabets rosenekspert Peter Ørum Scherg.

Aktiviteter Se alle aktiviteter Arrangementer Cph Garden Digitale haveoplevelser Havefestival Hjem og Haveliv Haveskoler Åbne Haver

Lars sparede 2800kr på sine forsikringer

Gennem Haveselskabet blev Lars opmærksom på Tryg, som han tog kontakt til og fik et uforpligtende møde. Til mødet blev Lars guidet i omlægningen af sine forsikringer, og fik som medlem af Haveselskabet tilbudt en særlig forsikring til sin have, med i pakken. Dermed fik Lars flere penge til planter i haven.

Om os Se alt om os Foreningen Værdier, mission og vision Kontakt Kommercielle samarbejder Medarbejdere Haveselskabets have Støt havesagen Presse Intranet

Gør gratis brug af Tryg Bolighjælp

Da Kathe omlagde sine forsikringer til Tryg, sparede hun 1600 kr. Ikke lang tid efter, fik hun lov at gøre brug af Tryg Bolighjælp, da hun opdagede et stort hvepsebo på sin grund. Kort efter sendte Tryg hjælpen ud, og fik fjernet hvepseboet, - uden beregning, da det er en del af pakken.

Nyhedsbrev februar 2022

Som noget nyt vil bestyrelsen udsende et nyhedsbrev med jævne mellemrum

Nyhedsbrev 25. februar 2022
Generalforsamling 2022
Generalforsamlingen blev afviklet i god ro og orden den 25.
januar i Foreningernes Hus. Formand Inger Jørgensen
modtog ikke genvalg. Stor tak til Inger for de 4 år på posten.

Til bestyrelsen blev valgt Sanne Gottlob Kirstan, Skovparken 6 Højen. Velkommen til!

Linda Pedersen og Søren PVilladsen fortsætter.

Anne Dorit Villadsen blev ny suppleant.

Regnskabet viste et ’Corona overskud’ i 2021 på DKK
5.599,60. Egenkapitalen er DKK 29.009,17

Natursten og polerede beton fliser
I forbindelse med generalforsamlingen fik vi i år et godt
indblik i gode alternativer til Holmegårds standard
flisebelægninger.
Frank Lentfert, Flisehaven.dk, og anlægsgartner Aksel
Nørgaard viste og fortalte – se billedet ovenfor.
Vi havde natursten, keramiske terrassefliser og coatede
betonfliser i hænderne og vi så imponerende anlæg fra
Aksel Nørgaards hånd.

Ny formand for Vejle Havekreds
Bestyrelsen har konstitueret sig med Søren P Villadsen
som ny formand.
Linda fortsætter som kasserer og vi deler de øvrige opgaver
efter bedste evner.

Kom med i Flisehaven og Grejsdalens Planteskole
Tirsdag den 5. april 2022 kl 19:00
Se indbydelse og tilmelding på vores hjemmeside:
Link til Forårsbesøget
Redaktør, formand Søren P Villadsen
vejle.haveselskab@gmail.com , mobil 9117 9192

Søren P Villadsen – en præsentation
64 år, efterløn, gift med Anne Dorit, 2 voksne børn og 3
børnebørn under 11 år. Kører Volvo Amazon om sommeren.
Bor i Linnet syd for Vejle, hvor der var skole fra 1882-1928
og landbrug frem til 1960 – nu ’kun’ 4.000 kvm grund
tilbage og vi skal klippe hækken både ind- og udvendig hele
vejen rundt. Blev valgt ind i Vejle Kredsens bestyrelse i 2021.
Har været medlem af Haveselskabet siden 1. sept. 1980.
Vi har en del store træer, klippede buske, stauder og stor
køkkenhave – samt 2 katte og 7 høns – gammeldags,
hyggeligt og vi har gode muligheder for at stresse af med
havearbejdet på Højløkkevej 46.
Jeg vil gerne i bestyrelsesarbejdet dels hjælpe
Haveselskabets nye struktur gennem opstartsudfordringerne
og dels prøve at sikre (lidt) større opbakning
til vore lokale arrangementer. Jeg tror vi skal prøve med
flere workshops/havevandringer – de er så gode til at skabe
relationer, som kan blive til havevenskaber. Og det er altid
godt at komme i byen og møde venner!
Giv mig gerne jeres respons og ideer på
vejle.haveselskab@gmail.com eller tlf 91179192.
Næste nyhedsbrev i marts 2022
Jeg skal tilbyde at I kan blive fri for disse Nyhedsbreve; send bare et ”Nej
tak til Nyhedsbreve” på mail til redaktøren.
Denne mail er udsendt til de mail adresser, vi i kredsen får fra
Haveselskabet på jer medlemmer i Vejle og omegn + vore
samarbejdspartnere.